با توجه به قرار گرفتن کشورمان ایران در میان بازارهای متعدد بین المللی، بويژه بازارهای گسترده کشورهای عرب زبان در غرب و جنوب كشور، ایجاد ارتباط دقیق با این همسایگان، امری حیاتی در جهت ایجاد کسب کار موفق است. همچنین با توجه به برخی شباهت های دینی و فرهنگی ما با کشورهای عرب زبان و همه گیر بودن زبان انگلیسی در میان کلیه کشورهای دنیا معرفی کسب و کار به دو زبان عربی و انگلیسی از مهمترین اولویت های استراتژیک بین المللی برای شرکتها و صاحبان کسب و کار در ایران است. مركز تخصصي زبان عربي اديب قادر است بصورت کاملاً حرفه ای با هدف تأمین نیاز و جلب رضايت شما به ترجمه و بومی سازی هرگونه وب سایت چه بصورت صفحات با متن ثابت (Static) یا بطور تخصصی تر در وب سایت های پیچیده تر (Dynamic) بصورت پویا و متغییر بپردازد. ما به شما یک راهبرد جامع جهت بومی سازی وب سایتتان - تا جایی که جستجوی بهینه به زبان مقصد (ترجمه شده)، ترجمه بانک اطلاعاتی مربوطه و پشتیبانی از بومی سازی روزانه وب سایتتان، به راحتی انجام شود - بصورت قراردادی، پیمانکاری و ... ارائه می دهیم.

فرم سفارش

تماس با ما

خبرنامه