از طریق لینک زیر می تونید فرهنگ لغت لهجه عراقی را دانلود کنید.

این فرهنگ لغت شامل بیش از 1600 لغت به لهجه عراقی است.

معانی کلمات لهجه عراقی، به عربی فصیح توضیح داده شده است.

التحمیل

 

تماس با ما

خبرنامه