در سریال السید البارع یاد می گیریم که چگونه  از  أشیائي که به ظاهر بی ارزش به نظر می رسند، کار دستی های زیبائی بسازیم. وصد البته که زبان سریال، عربی است و از طریق مشاهده این سریال هم با اصطلاحات پرکاربردی در زمینه أشیاء و ابزار ها آشنا می شویم و هم طریقه ساخت کاردستی های زیبایی را فرا می گیریم.

 

دانلود - الحلقة الأولی 

دانلود - الحلقة الثانیة 

دانلود - الحلقة الثالثة 

دانلود - الحلقة الرابعة 

دانلود - الحلقة الخامسة 

دانلود - الحلقة السادسة 

 

 

تماس با ما

خبرنامه