سخن گفتن به زباني ديگر، و تسلط بر شيوه نگارش بدان زبان، توانمندي و مهارتي است كه همگان خواهان برخورداري از آن مي باشند ولي، تعداد اندكي هستند كه در عمل، با بردباري و پشتكار و انگيزه بالاي خود، قدم در اين راه نهاده، بمنظور يادگيري مهارت هاي چهارگانه زباني در زبان دوم، همه سختي ها را بر خود آسان مي سازند تا بتوانند توانايي برقراري ارتباطي دو سويه و پويا با گويشوران زبان مقصد را در خود بپرورانند و در تعامل با ايشان در عرصه هاي مختلف: علمي، تجاري، فرهنگي و... موفق باشند.

با توجه به موقعيت استراتژيك جمهوري اسلامي ايران، و قرار گرفتن آن حلقه كشورهاي عربي؛ و نيز به دليل رشد روزافزون مبادلات تجاري، و تعاملات علمي، سياسي، فرهنگي و... با اين كشورها، تسلط به مكالمه زبان عربي و ترجيحاً تعدادي از لهجه هاي رايج در اين كشورها، توانمندي فردي و اجتماعي بالقوه اي است كه افق هاي گسترده اي را فرا روي دانشجويان، بازرگانان، فعالان اقتصادي و علاقمندان به ايجاد ارتباط با مردم كشورهاي عربي، باز مي نمايد لذا، و بمنظور تأمين اين نياز، يكي از مهمترين خدمات ارائه شده در مركز تخصصي زبان عربي اديب، تدريس خصوصي مكالمه زبان عربي در دو قالب عربي فصيح و لهجه هاي: عراقي، حجازي، خليجي، و مصري؛ و نيز تدريس خصوصي صرف و نحو عربي در سطوح مختلف از مقدماتي تا پيشرفته مي باشد.

از اينرو علاقمندان به يادگيري مكالمه و دستور زبان عربي در سطوح ياد شده مي توانند با استفاده از خدمات ارائه شده در اين مركز، ضمن بهره مندي از محضر اساتيدي باتجربه و كارآزموده، شيريني فراگيري زبان عربي و بهره مندي از مزاياي حاصل از آن را به خوبي احساس كنند.

فرم ثبت نام و سفارش درخواست

 

تماس با ما

خبرنامه